Pakalpojumi / Tehniskie, īpašie noteikumi, pieslēgšanās tehniskās prasības

Tehniskie noteikumi, īpašie noteikumi un pieslēgšanās tehniskās prasības

 

Lai saņemtu tehniskos noteikumus, īpašos noteikumus vai pieslēgšanās tehniskās prasības, klients (fiziska vai juridiska persona) iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā iesniegumu (lejupielādēt).

Iesniegumam pievienojami šādi dokumenti vai to kopijas:
- zemes robežu plāns;
- projekta risinājums ģenerālplānā;
- topogrāfiskais plāns.

Dokumentus klients iesniedz un saņem klātienē Rīgas domes Satiksmes departamenta Sekretariātā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, LV-1011, 606. kabinetā. Sekretariāta darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 12.00, no 12.30 līdz 17.00, tālrunis: 67012742. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu.

Būvprojektu tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšanas pakalpojuma apraksts (shēma)

Citi jaunumi