Transports / Autostāvvietas

Stāvvietas

 

Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošie noteikumi Nr.206 “Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi” nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu posmos, apsaimniekošanas un lietošanas kārtību Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, maksas par autostāvvietu lietošanu iekasēšanu, piedziņu un riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu, maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Rīgas domi, veic Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”. 

Pašvaldības maksas stāvvietas

Tūristu autobusu stāvvietas

Citi jaunumi