Transports / Autostāvvietas

Stāvvietas

 

Pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, kas noslēgts ar Rīgas domi, autostāvvietu ierīkošanu, uzraudzību un kontroli galvaspilsētā veic Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme". 

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 18 par Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, paredz, ka Rīgas domes Satiksmes departaments ir atbildīgs par šo noteikumu izpildes novērošanu.

 

 

Pašvaldības maksas stāvvietas

Tūristu autobusu stāvvietas

Citi jaunumi