Ziņas medijiem

Uzsākta Ģertrūdes ielas projektēšana

Satiksmes departaments informē, ka ir uzsākta projektēšana nākamgad plānotajiem Ģertrūdes ielas seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbiem posmā no A. Čaka līdz Skolas ielai. 2021. gada būvniecības sezonas sākumā tiks veikts ielas inženierkomunikāciju remonts, bet pēc tam – publiskās ārtelpas kvalitātes uzlabošanas darbi. Paredzēts līdzsvarot satiksmes organizāciju, atjaunot ielas segumu un  apstādījumus, uzstādīt jaunus ielas labiekārtojuma elementus – soliņus, atkritumu urnas, augu konteinerus, kā arī novietnes riteņiem un mikromobilitātes rīkiem.

“Šobrīd Satiksmes departaments kopā ar inženierkomunikāciju turētājiem, nevalstisko organizāciju “Pilsēta cilvēkiem,” Rīgas Centra attīstības biedrība un apvienība “Apeirons” pārstāvjiem ir uzsācis darbu, lai izstrādātu projekta risinājumus un jau nākamgad Ģertrūdes ielu padarītu vizuāli pievilcīgāku, zaļāku un iedzīvotājiem draudzīgāku,” stāsta Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs.

Projekta risinājumu izstrāde sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, inženierkomunikāciju turētājiem, kā arī, ņemot vērā plašākas sabiedrības ieteikumus, turpināsies līdz nākamā gada marta beigām. Iedzīvotāji ir aicināti aizpildīt aptauju, iesūtot savu vērtējumu par šī brīža situāciju Ģertrūdes ielā un nepieciešamiem uzlabojumiem, kurus būtu vēlams iekļaut nākamgad paredzētajos ielas seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbos. Anketa ir pieejama šeit:

https://www.surveymonkey.com/r/LVXCMH2

Pavasarī inženierkomunikāciju atjaunošanas darbus veiks SIA “Rīgas ūdens” un AS “Rīgas siltums,” savukārt pēc tam tiks uzsākti ielas seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi Ģertrūdes ielas posmā no A. Čaka līdz Skolas ielai.

Citi jaunumi