Pakalpojumi / Segumu atjaunošana pēc darbu veikšanas no 2017.gada 15.marta

Segumu atjaunošana pēc darbu veikšanas no 2017.gada 15.marta

 

  • Rīgas dome 24.01.2017. pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.244 “Grozījumi Rīgas domes 28.12.2000. saistošajos noteikumos Nr.106 “Rīgas domes transporta būvju aizsardzības noteikumi”” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) (lejupielādēt). Saistošie noteikumi no 2017.gada 15.marta paredz stingrākas prasības seguma atjaunošanai, veicot darbus uz transporta būvēm (Saistošo noteikumu 8.nodaļa). Tāpat pagarināts periods, kurā, veicot plānotos darbus uz Rīgas pilsētas transporta būvēm, līdzšinējās vienas sezonas vietā, kad nav pieļaujama atkārtota asfaltbetona seguma uzlaušana pēc transporta būves izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu pabeigšanas, paredzot trīs kalendāro gadu (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) periodu un bruģakmens seguma uzlaušanu nākošā kalendārā gada laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) (saistošo noteikumu 1.8.2. apakšpunkts).
     
  • Atjaunoto segumu saraksts Rīgas pilsētā, kur astoņu kalendāro gadu laikā veikta seguma atjaunošana (lejupielādēt)
     
  • Ielu seguma atjaunošanas konstrukcijas atbilstoši satiksmes intensitātei un būvniecības normu prasībām (13.06.2020. redakcijā) (lejupielādēt)
     
  • Izstrādājot darba vietas aprīkojuma shēmu, ir jāņem vērā seguma atjaunošanas nosacījumi pēc tranšejas vai būvbedres aizbēršanas.

Sīkāka informācija par darbu veikšanas atļauju saņemšanu un darba vietas aprīkojuma shēmu saskaņošanu atrodama sadaļās:

Pakalpojumi / Darbu veikšanas atļaujas

Pakalpojumi / Shēmu saskaņošana

Citi jaunumi