Par RDSD / Par departamentu / Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumi

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" Rīgas dome ir pieņēmusi 13.05.2008 saistošos noteikumus Nr. 119 "Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem" (lejupielādēt). Aicinām laikus iepazīties ar informāciju zemāk publicētajā tabulā par pakalpojumiem, kas saskaņā ar minētajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem ir noteikti par maksas pakalpojumiem. Šeit publicētajos saistošajos noteikumos varat iepazīties arī ar informāciju, kādos gadījumos iedzīvotāji var saņemt maksas pakalpojumus par zemāku cenu vai var saņemt bez maksas.

Informācijas izsniegšana no Rīgas domes Satiksmes departamenta arhīva vai informācijas sagatavošana un izsniegšana no datu bāzēm, vai dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām

Nr. p.k.

Darba vai pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN,  EUR

1.

Kopēšana no iestādes krājuma dokumentiem

1.1.

Melnbaltas kopijas

 

-                     A4 formāts

-                     A3 formāts

-                     A2 formāts

1 lapa

1 lapa

1 lapa

0,17

0,27

0,71

1.2.

Krāsainas kopijas

 

-                     A4 formāts

-                     A3 formāts

1 lapa

1 lapa

1,00

1,85

2.

Elektroniskās informācijas no datu bāzēm ierakstīšana datu nesējā

 

-                      CD 

-                      DVD

1 gabals

1 gabals

1,92

3,57

3.

Skenēšana no iestādes krājuma dokumentiem                   

 

- A4 (210 x 297)

- A3 (297 x 420)

1 lapa 

1 lapa 

3,02

4,23

4.

Krāsainu izdruku sagatavošana no datu bāzēm

 

-                      A4 formāts

-                      A3 formāts

-                      A2 formāts

-                      A1 formāts

-                      A0 formāts

1 lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapa

2,13

3,30

13,60

17,10

33,25

5.

Dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām

1 dokuments

maksa par katru lapu, sākot no 30. lapas

2,85

0,09

6.

Dokumentu iesiešana

1 vienība

4,67

7.

Ierakstītas bandroles (1kg) nosūtīšana uz Eiropas Savienības valstīm saskaņā ar pieprasījumu

1 komplekts

7,00

8.

Informācijas sagatavošana un izsniegšana no datu bāzes par satiksmes intensitāti klienta noteiktajā objektā – ielās, uz tiltiem, satiksmes pārvadiem 

1 objekts vai ielas posms

5,76

* - saskaņā ar Rīgas domes 13.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.119 „Par Rīgas domes Satiksmes departamenta maksas pakalpojumiem”

Informācijas sniegšanas par satiksmes intensitāti pakalpojuma apraksts  (Shēma)

Citi jaunumi