Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Dandāles ielas pārbūve

Projekta mērķis ir atjaunot ielas segumu un īstenot vides pieejamību – ietvi veidojot no speciāla betona bruģa ar reljefu. Projekta ietvaros Dandāles ielā tiek plānots izstrādāt jaunu apgaismojumu.

Citi jaunumi