Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Labiekārtojuma elementu izbūve

Projekta ietvaros paredzēts veikt labiekārtošanas darbus Centra rajona ielās – ierīkot soliņus, izvietot puķu kastes un atkritumu urnas, uzstādīt  velo statīvus.

Citi jaunumi