Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Labiekārtojumu un apstādījumu ierīkošana Aleksandra Čaka ielā posmā no Merķeļa līdz Pērnavas ielai

2020.gadā A. Čaka ielā tika veikti seguma atjaunošanas darbi.

2021. gadā A. Čaka ielā posmā no Merķeļa līdz Pērnavas ielai tiks veikti labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros ir paredzēts uzstādīt velostatīvus un soliņus, kā arī ierīkot zaļās zonas - vietām izvietojot apstādījumus (dižstādus).

Marijas un A. Čaka ielā plānots ieturēt vienotu apstādījumu stilu un sortimentu koku stādījumiem, ņemot vērā jau esošos ielas stādījumus ielā un blakus zemes gabalos, tādā veidā veidojot vienotu ielas ainavu.

Citi jaunumi