Projekti / Izstrādātie būvprojekti / Ietves izbūve Malienas ielā posmā no Šmerļa ielas līdz autobusa pieturai “Pansionāts”

Projekta mērķis ir nodrošināt iztrūkstošās gājēju ietves posmu starp Šmerļa un Malienas ielu izveidi un radīt drošu gājēju nokļūšanu līdz autobusa pieturvietai.

Atjaunotā seguma apjoms:

  • Ietves kopgarums – 85 m
  • Ietves seguma platība -  200 m2
  • Ietves apgaismojuma garums - 470 m

Projektā paredzēts ieviest arī jaunu ietves apgaismojumu un veikt pieturvietas nojumes remontu.

Citi jaunumi