Projekti / Izstrādātie būvprojekti / Luksoforu objekts Miera ielas un Klusās ielas krustojumā

Būvprojektā paredzēts izbūvēt tramvaja sliežu ceļu no saliekamajām dzelzsbetona plātnēm Klusajā ielā pie Miera ielas. Tāpat paredzēts veikt luksofora darbības režīma maiņu ar tramvaja tuvošanos krustojumam. Tiks uzlabota satiksmes drošība.

Būvprojektā paredzēts atjaunot ietves segas konstrukciju esošajā ietves platumā – 1.6m.

Citi jaunumi