Projekti / Izstrādātie būvprojekti / Rīgas valstspilsētas velosatiksmes attīstības koncepcija 2015.-2030.gadam aktualizācija

DARBA MĒRĶIS

Veikt Velosatiksmes koncepcijas aktualizāciju atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (turpmāk - Stratēģija 2030) definētajam mērķim, lai:
  1. nodrošinātu velosatiksmei piemērotas infrastruktūras tīkla attīstību, sekojot ilgtspējīgas un pēctecīgas plānošanas principiem, balstoties uz līdzšinējiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un izpētēm;
  2. pilnveidotu un atjaunotu veloinfrastruktūras tīklu, pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, kā arī ņemot vērā ielu teritorijai rezervēto telpu (ielu sarkanās līnijas).

Citi jaunumi