Projekti / Projekti izstrādes stadijā / Gājēju ietves seguma atjaunošana Taisnā ielā posmā no Maskavas ielas līdz Jāņogu ielai, Rīgā

PROJEKTA APRAKSTS

Lai veicināt apkaimju attīstību Rīgā, to teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, 2020.gada 3.februārī ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. RD-20-42-r tika izveidota Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija). 

Komisijas uzdevums bija organizēts Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkursu (turpmāk – Konkurss) un piešķirt Rīgas pilsētas pašvaldības finansējumu Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanai. 2021.gada 15.janvārī Komisija apstiprināja balsošanas rezultātus, realizācijai virzot visvairāk iedzīvotāju balsu ieguvušos projektus. Finansējuma saņemšanai tika apstiprinātas biedrības “Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība” iesniegtais projekts “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība”.

Ar projektu “Dārziņu identitātes un publiskās ārtelpas attīstība” varat iepazīties https://balso.riga.lv/projekti/darzinu-identitates-un-publiskas-artelpas-attistiba 

 

PROJEKTA MĒRĶIS

Taisnā iela un tās piegulošā teritorija ir Dārziņu apkaimes centrālā daļa ar aktīvu cilvēku un transporta plūsmu. 
Lai uzlabotu gājēju ietves seguma kvalitāti, ārtelpas pieejamību un veidotu iedzīvotājiem patīkamu vidi nepieciešams izstrādāt projekta dokumentāciju Taisnās ielas gājēju ietves seguma atjaunošanai.

Citi jaunumi