Projekti / Projekti izstrādes stadijā / Satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumi Daugavas stadionam pieguļošajā teritorijā

Projekts tiks īstenots divos posmos:

Projekta 1. posms

1. posms: Paredzēta Avotu ielas, Lienes ielas, J. Asara ielas un A. Deglava ielas krustojuma pārbūve, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu nomaiņa/uzlabošana J.Asara ielas posmam no pārbūvējamā krustojuma līdz Pērnavas ielai. Būvprojektā paredzētie risinājumi uzlabos krustojuma caurlaides spēju.

Projekta 2. posms

2. posms: Uzdevumam paredzēta Valmieras ielas, A.Deglava ielas, Tallinas ielas krustojuma pārbūve, likvidējot Valmieras ielas pieslēgumu krustojumam (posms A. Deglava iela – Pērnavas iela) un A. Deglava ielas, Pērnavas ielas krustojuma pārbūve, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu nomaiņa/uzlabošana Pērnava ielas un Tallinas ielas posmam. Paredzēts pārbūvēt arī A. Deglava ielas posmu no Pērnava ielas līdz Augšielai.

Ja Jums ir kādi ierosinājumi vai ieteikumi būvprojekta izstrādes procesā, lūdzam, sūtīt tos uz e-pastu: sd.projekti@riga.lv**. Tie tiks izvērtēti un, ja tie atbildīs tiesiskajam regulējumam, ņemti vērā.

**Informējam, ka uz iesūtīto informāciju netiks sniegta oficiāla atbilde.

Citi jaunumi