Informācija / Vakances

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

Rīgas domes Satiksmes departaments
konkursa kārtībā aicina darbā

Direktora biroja sabiedrisko attiecību vadītāju
(alga bruto – 1380.00 euro)

Galvenie amata pienākumi

 • Organizēt un nodrošināt Departamenta ārējo komunikāciju
  • izstrādāt un ieviest Departamenta ārējās komunikācijas stratēģiju;
  • organizēt un veikt pētījumus par plašsaziņas līdzekļu un iedzīvotāju informatīvajām vajadzībām un viedokļiem;
  • organizēt nepieciešamo informāciju plašsaziņas līdzekļiem, kas saistīta ar Departamenta darbību;
  • plānot un organizēt publiskās aktivitātes (preses konferences, konferences, seminārus, informatīvās kampaņas u.c), kas paredzētas plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrības informēšanai;
  • organizēt Departamenta pārstāvju intervijas plašsaziņas līdzekļos un sniegt nepieciešamās konsultācijas par interviju norisi;
  • organizēt informatīvo materiālu sagatavošanu un izdošanu, kas paredzēti plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrības informēšanai;
  • konsultēt Departamenta struktūrvienības un Departamenta vadību komunikācijas jomā;
  • pēc Departamenta direktora rīkojuma organizēt informatīvo materiālu (prezentāciju, izdales materiālu u.c.) izstrādi citu Departamenta struktūrvienību darba vajadzībām;
  • koordinēt un nodrošināt Departamenta interneta mājas lapas www.rdsd.lv  uzturēšanu, attīstību un informācijas aktualizāciju.
 • Organizēt un nodrošināt Departamenta iekšējo komunikāciju:
  • izstrādāt un ieviest Departamenta iekšējās komunikācijas stratēģiju;
  • organizēt un veikt pētījumus par Departamenta darbinieku informatīvajām vajadzībām un viedokļiem.
 • Piedalīties Departamenta darbinieku motivācijas veicināšanā un  organizēt pasākumus organizācijas kultūras pilnveidošanā.
 • Piedalīties projektu un darba grupās atbilstoši Biroja vadītāja un Departamenta vadības rīkojumiem.
 • Veikt citus pienākumus amata kompetences ietvaros pēc Biroja vadītāja vai Departamenta vadības rīkojuma.

Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā izglītība, prasmes un pieredze

 • Augstākā izglītība.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Divu svešvalodu prasmes lietotāja līmenī.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes.
 • Izcilas  komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte.
 • Profesionālā pieredze komunikācijas projektu izstrādē un vadīšanā 2 gadi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020.gada  15.jūlijam uz janis.vaivods@riga.lv.

 

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - http://rdsd.lv/par-departamentu/informacija-par-personas-datu-apstradi.

NB! Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo kārtu!


Citi jaunumi