Informācija / Vakances

Rīgas domes Satiksmes departaments konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes organizācijas un projektu vadības  pārvaldes

Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas galveno satiksmes organizācijas inženieri

Galvenie darba pienākumi

 • Izstrādāt priekšlikumus satiksmes drošības uzlabošanai un satiksmes plūsmu optimizēšanai.
 • Sagatavot projektus, kas uzlabo satiksmes drošību un satiksmes organizāciju Rīgas pilsētas ielās.
 • Izskatīt un savas kompetences ietvaros saskaņot Rīgas administratīvajā teritorijā:
  • satiksmes organizācijas shēmas;
  • tehniskos projektus, detālplānojumus, skices un remontdarbu vietu aprīkojumu shēmas;
  • tirdzniecības vietu izvietojuma shēmas.
 • Plānot un organizēt ceļa zīmju, gājēju barjeru, ceļa vertikālo apzīmējumu, ceļa ātrumvaļņu izbūves darbus un nodrošināt to izpildes kontroli.
 • Veikt ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšanas darbu līgumu izpildes uzraudzību.
 • Piedalīties un sagatavot darba materiālus iknedēļas konsultatīvajai sanāksmei “Par satiksmes koordināciju Rīgā”:
  • sagatavot esošās situācijas analīzi;
  • izstādāt satiksmes organizācijas un optimizācijas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām;
  • izskatīt un saskaņot iesniegtos priekšlikumus;
  •  izstrādāt satiksmes organizācijas politikas priekšlikumus un saskaņot tos ar citām institūcijām.
 • Sagatavot skaidrojumus par ceļu drošības audita atzinumiem.
 • Veikt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu datu bāzu uzraudzību un nodrošināt to papildināšanu.
 • Veikt Rīgas pilsētas satiksmes, gājēju pāreju, krustojumu, ielu posmu satiksmes mezglu apsekošanas un fotofiksācijas, sniegt situācijas novērtējumu.
 • Veikt ceļu satiksmes negadījumu un ceļu satiksmes statistikas datu analīzi.
 • Izstrādāt tāmes un veikt aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un pārbūvei.
 • Piedalīties metodisko materiālu, instrukciju un citu dokumentu izstrādāšanā saistībā ar satiksmes organizāciju.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sagatavot atbilžu, atzinumu u.c. dokumentu projektus. 
 • Piedalīties komisijās un darba grupās saskaņā ar Departamenta direktora rīkojumiem.
 • Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs vai augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas lietotāja līmenī.
 • Transportlīdzekļa vadītāja apliecība (vismaz „B” kategorija), teicamas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas (prasme strādāt ar MS Office, Auto Cad vai Microstation) un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Prasme strādāt komandā, koordinēt pienākumu izpildi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 25.jūnijam  uz larisa.kuranova@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments

konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Būvdarbu vadības nodaļas ceļu būvinženieri

Galvenie darba pienākumi

 • Veikt Rīgas pilsētas transporta būvju tehniskā stāvokļa novērtējumu:
  • veikt transporta būvju vizuālo apskati;
  • veikt ielu seguma platību uzmērīšanu;
  • sagatavot un iesniegt Nodaļas vadītājam ielu seguma atjaunošanas programmu ielu tehniskā stāvokļa uzlabošanai un attīstības pilnveidošanai;
  • sagatavot iepirkumu un līgumu projektu tehnisko dokumentāciju ielu un transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvniecības, pārbūves un ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbu veikšanai.
 • Veikt  pasūtītāja pārstāvja funkciju Rīgas pilsētas ielu un transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvniecības, pārbūves un seguma periodiskās atjaunošanas darbu laikā:
  • izskatīt, novērtēt un dot atzinumu par veiktajiem būvdarbiem atbilstoši noslēgtajiem būvniecības līgumiem un normatīvo aktu prasībām;
  • kontrolēt būvuzraudzības kvalitāti un ar būvuzraudzību saistītās dokumentācijas atbilstību pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām;
  • izskatīt, novērtēt un dot atzinumu par paveikto būvuzraudzību būvobjektos atbilstoši noslēgtajiem būvuzraudzības vai autoruzraudzības līgumiem;
  • kontrolēt būvuzraudzības atskaišu un pārskatu atbilstību noslēgtajiem līgumiem;
  • piedalīties objektu pieņemšanas-nodošanas komisijas darbā.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas.
 • Labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes un organizatoriskās prasmes.
 • Vēlama pieredze būvinženiera amatā vismaz 2 gadi (vēlams transporta būvju (tiltu, pārvadu, u.tml.) būvuzraudzībā vai būvdarbu vadībā.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018.gada  19.jūnijam uz janis.vaivods@riga.lv.


Citi jaunumi