Informācija / Vakances

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.


Rīgas domes Satiksmes departaments
konkursa kārtībā aicina darbā

Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas
galveno speciālistu (ceļu būvtehniķi)

 

Galvenie darba pienākumi

 • Piedalīties iepirkumu, konkursu un līgumu dokumentācijas izstrādāšanā un sagatavošanā.
 • Sagatavot nosacījumus plānošanas dokumentu izstrādei Rīgas pilsētas publiskā lietojumā esošo ielu un citu transporta būvju attīstībai.
 • Sniegt atzinumus par izstrādāto plānošanas dokumentu atbilstību izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
 • Piedalīties Rīgas attīstības plāna, Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentu, Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna un citu plānošanas dokumentu izstrādē un to grozījumu veikšanā.
 • Piedalīties ielu un citu transporta būvju projektēšanas programmu projektu izstrādāšanā un sagatavot aplēses nepieciešamā finansējuma prognozēšanai.
 • Atbilstoši amata kompetencei veikt Departamenta kā pasūtītāja noslēgto ielu un citu transporta būvju projektēšanas līgumu izpildes uzraudzību un vadību.
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus par pilsētas ielu un citu  transporta būvju pārbūves  un atjaunošanas projektēšanas jautājumiem un sagatavot atbilžu projektus.
 • Veikt projekta pieteikumu uzskaiti līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda un sagatavot projektu ieviešanas gaitas pārskatus.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā profesionālā izglītība nozarē ( var būt pēdējo kursu students) vai vidējā profesionālā izglītība nozarē.
 • Vēlams sertifikāts projektēšanā.
 • Augstākā līmeņa valsts valodas prasme.
 • Vismaz vienas ES valstu svešvalodas prasme lietotāja līmenī.
 • Prasme strādāt komandā, koordinēt pienākumu izpildi.
 • Labas informācijas tehnoloģiju prasmes darbā ar  Microsoft Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, AutoCAD.
 • Precizitāte un prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme sagatavot dokumentus.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 10.februārim uz e-pastu: larisa.kuranova@riga.lv


Rīgas domes Satiksmes departaments
izsludina konkursu uz

Administratīvās pārvaldes Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas galvenā speciālista-eksperta (juriskonsulta) amata vietu
 

Galvenie darba pienākumi

 • Nodrošināt Satiksmes departamenta publisko iepirkumu juridisko vadību, izstrādāt publisko iepirkumu dokumentus, piedalīties publisko iepirkumu komisiju darbā.
 • Izstrādāt dažādu juridisko dokumentu projektus, t.sk., līgumu, atzinumu, lēmumu projektus, Satiksmes departamenta iekšējo normatīvo aktu projektus, Rīgas domes iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus Satiksmes departamenta kompetences ietvaros, sarakstes dokumentu projektus.
 • Veikt citu Satiksmes departamenta struktūrvienību izstrādāto dokumentu projektu tiesiskuma pārbaudi.
 • Atbilstoši pilnvarojumam pārstāvēt Satiksmes departamentu tiesu un valsts pārvaldes iestādēs.

Nepieciešamā izglītība, prasmes un darba pieredze

 • Augstākā juridiskā izglītība;
 • augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas;
 • profesionālās zināšanas administratīvajās tiesībās, valsts tiesībās un civiltiesībās;
 • prasme izmantot tiesību avotus, interpretēt un piemērot praksē tiesību normas;
 • vismaz vienas svešvalodas prasme saziņas līmenī;
 • labas informāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes,
 • labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • pieredze jurista amatā vismaz 3 gadi, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijās;
 • vēlama pieredze publisko iepirkumu jomā vismaz 1 gads.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 5.februārim uz e-pastu inga.griskova@riga.lv


Citi jaunumi