Ziņas medijiem

Rakstiskas izsoles rezultāti par brīvo reklāmas vietu uz Rīgas tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļiem iznomāšanu no 2016.gada līdz 2020.gadam iznomāšanu

Rakstiskās izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošo reklāmas vietu nomu ieguva:

Citi jaunumi