Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles

Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis rakstisku izsoli
“Daugavas krastmalas stacionāro
un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšana no 2020.gada līdz 2024.gadam”

Kopumā paredzēts izsolīt 16 (sešpadsmit) piestātņu nomas tiesības:

IZSOLES SĀKUMCENA

Piestātnes Nr

Piestātnes nosaukums

Sākumcena euro (bez PVN)

1.

11.novembra krastmalā pie Lielā Kristapa Nr.1

414

2.

11.novembra krastmalā lejpus Akmens tilta Nr.2

490

3.

11.novembra krastmalā augšpus akmens tilta nr.3

477

4.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.4

330

5.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.5

330

6.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.6

330

7.

Piestātne pie viesnīcas “Radisson” Nr.7

313

9.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.9

191

10.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.10

191

11.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.11

191

12.

Piestātne Zaķusalā Nr.12

174

13.

Piestātne Zaķusalā Nr.13

174

14.

Piestātne 11.novembra krastmalā  lejpus Akmens tilta Nr.14

395

15.

Piestātne 11.novembra krastmalā  augšpus Akmens tilta Nr.15

338

16.

Piestātne 11.novembra krastmalā  augšpus Akmens tilta Nr.16

338

17.

Piestātne 11.novembra krastmalā  lejpus Akmens tilta Nr.17

384

Izsoles laiks un vieta:  Rīgas domes Satiksmes departaments, 2020.gada 13.februāris, plkst.11:00.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 13.02.2020., plkst. 11.00

Izsoles nolikums: (lejupielādēt no Mediafire.com)

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīga, Ģertrūdes iela 36, 6.stāvs, 601.kabinets. Darba laiks no plkst.9:00-16:00.

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Satiksmes departamentā, 601.kabinetā, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā http://pasvaldiba.riga.lv, un Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv

Izsoles objekti ir izvietoti publiski pieejamās vietās, līdz ar to pretendentiem ar izsoles objektiem ir tiesības iepazīties dabā jebkurā brīdī.

Informāciju par izsoli sniedz:

Andris Binde, tālrunis 67012727, e-pasts: andris.binde@riga.lv


  
Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis rakstisku izsoli
“Par gājēju tunelī 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietoto tirdzniecības vietu iznomāšanu”

Paredzēts izsolīt: Rīgas domes Satiksmes departamenta valdījumā esošajos gājēju tuneļos 13.janvāra ielā un gājēju tunelī Raiņa bulvārī izvietotās tirdzniecības vietas

Tuneļa nosaukums

Tirdzniecības vietu skaits

Kopējā iznomājamā platība (m2)

Gājēju tunelis 13.janvāra ielā (Līgums Nr.1)

9

111,8 m2

Tirdzniecības vietas numurs

Iznomājamā platība (m2)

Nosacītā nomas maksa mēnesī (bez PVN)

Tirdzniecības vieta Nr.1

9,5

194,56

Tirdzniecības vieta Nr. 2

19,0

368,63

Tirdzniecības vieta Nr.3

11,0

201,56

Tirdzniecības vieta Nr.4

12,8

220,75

Tirdzniecības vieta Nr.5

7,2

116,41

Tirdzniecības vieta Nr.6

1,3 +1,9 = 3,2

72,43

Tirdzniecības vieta Nr.7

3,2 +22,1 = 25,3

463,59

Tirdzniecības vieta Nr. 8

1,9 + 12,5 + 1,8 = 16,2

331,77

Tirdzniecības vieta Nr.9

7,6

155,65

Tuneļa nosaukums

Tirdzniecības vietu skaits

Kopējā iznomājamā platība (m2)

Gājēju tunelis Raiņa bulvārī (Līgums Nr.2)

      20

239,8 m2

Tirdzniecības vietas numurs

Iznomājamā platība (m2)

Nosacītā nomas maksa mēnesī (bez PVN)

Tirdzniecības vieta Nr.1

7,7

116,2

Tirdzniecības vieta Nr. 2

12.3

225,38

Tirdzniecības vieta Nr.3

4,3

69,52

Tirdzniecības vieta Nr.4

2.9

56,27

Tirdzniecības vieta Nr.5

12,0

168,15

Tirdzniecības vieta Nr.6

2,8

42,25

Tirdzniecības vieta Nr.7

6,9

104,12

Tirdzniecības vieta Nr. 8

2,1

70,17

Tirdzniecības vieta Nr.9

4,7

75,99

Tirdzniecības vieta Nr.10

4,3

69,52

Tirdzniecības vieta Nr.11

2,0

32,34

Tirdzniecības vieta Nr. 12

2,0

40,96

Tirdzniecības vieta Nr.13

11,1

215,36

Tirdzniecības vieta Nr.14

6,7

101,10

Tirdzniecības vieta Nr. 15

7,1

107,14

Tirdzniecības vieta Nr. 16

5,0

97,01

Tirdzniecības vieta Nr. 17

3,7

75,77

Tirdzniecības vieta Nr. 18

3,4

54,97

Tirdzniecības vieta Nr. 19

129,4

1673,73

Tirdzniecības vieta Nr. 20

9,4

182,38


Izsoles nolikums(lejupielādēt)

Izsoles laiks un vieta:  Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departaments, 2020.gada 13.februārī, plkst.10:00.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 13.02.2020. plkst. 10.00

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīga, Ģertrūdes iela 36, 6.stāvs, 601.kabinets. Darba laiks no plkst.9:00-16:00.

Izsoles nodrošinājums:

  • līdz 5,00 (pieciem) m2 – 75,00 euro (septiņdesmit pieci euro, 00 centi);
  • līdz 10,00 (desmit) m2 – 145,00 euro (viens simts četrdesmit pieci euro, 00 centi);
  • vairāk par 10,00 (desmit) m2 –  215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro, 00 centi).

Iznomāšanas termiņš: Nomas līgums tiek slēgts uz 2 (diviem) kalendāriem gadiem no līguma noslēgšanas dienas. Pusēm vienojoties, līgumu var pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2026.gada 31.decembrim.

 

Izsoles veids: rakstiska izsole

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Satiksmes departamentā, 601.kabinetā, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā http://pasvaldiba.riga.lv, un Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv

Ar iznomājamo telpu tehnisko stāvokli uz vietas pazemes gājēju tuneļos var iepazīties, saskaņojot laiku darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00 ar Finanšu un saimniecības nodaļas galveno speciālisti – eksperti Gaidu Stepenko, pa tālruni nr.67012736.

Informāciju par izsoli sniedz: Andris Binde, tālrunis 67012727, e-pasts: andris.binde@riga.lv


Citi jaunumi