Iepirkumi un Izsoles / Izsoles

Izsoles


Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsludinājis rakstisku izsoli

“Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu Rīgā iznomāšanu no 2018.gada līdz 2019.gadam”


Kopumā paredzēts izsolīt 10 (desmit) piestātņu nomas tiesības:

IZSOLES OBJEKTS, IZSOLES OBJEKTA SĀKUMCENA, KADASTRA APZĪMĒJUMS

Piestātnes Nr.

Piestātnes nosaukums

Sākumcena euro (bez PVN)

4.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.1 (kadastra apzīmējuma Nr.01000040016)

252.50

6.

Piestātne pie Spīķeru kvartāla Nr.3 (kadastra apzīmējuma Nr.01000040016)

252.50

8.

Piestātne Klīversalas krastmalā pie Nacionālās bibliotēkas augšpus Akmens tilta (kadastra apzīmējuma Nr.01000490110)

260.83

9.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.1 (kadastra apzīmējuma Nr.01000500015)

161.85

10.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.2 (kadastra apzīmējuma Nr.01000500153)

161.85

11.

Piestātne Mūkusalas ielā Nr.3 (kadastra apzīmējuma Nr.01000500153)

161.85

12.

Piestātne Zaķusalā Nr.1 (kadastra apzīmējuma Nr.01000512037)

161.85

13.

Piestātne Zaķusalā Nr.2 (kadastra apzīmējuma Nr.01000510164)

161.85

16.

Piestātne 11.novembra krastmalā  Nr.16 (augšpus Akmens tilta Nr.2) (kadastra apzīmējuma Nr.01000032053)

271.70

17.

Piestātne 11.novembra krastmalā  Nr.17 (lejpus Akmens tilta)(kadastra apzīmējuma Nr.01000082003)

271.70

Izsoles laiks un vieta:  Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgas domes Satiksmes departamentā 6.stāva zālē, 2018.gada 20.jūlijā plskt.10:00.

‍Izsoles nolikums (*.pdf, 9 MB): (lejupielādēt no Midiafire.com)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2018.gada 20.jūlijam, plkst.10:00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīga, Ģertrūdes iela 36, 6.stāvs, 601.kabinets. Darba laiks no plkst.8:30-17:00.

Izsoles nodrošinājums: 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro) par katru piestātni, kuru vēlas nomāt pretendents.

Iznomāšanas termiņš: līdz 2019.gada 15.oktobrim.

Izsoles veids: rakstiska izsole

Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Satiksmes departamentā, 601.kabinetā, Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā http://pasvaldiba.riga.lv, un Rīgas domes Satiksmes departamenta mājas lapā www.rdsd.lv

Izsoles objekti ir izvietoti publiski pieejamās vietās, līdz ar to pretendentiem ar izsoles objektiem ir tiesības iepazīties dabā jebkurā brīdī.

Informāciju par izsoli sniedz: Andris Binde, tālrunis 67012727, e-pasts: andris.binde@riga.lv

 


Citi jaunumi