Par RDSD / Par departamentu / Budžets

Ar Rīgas domes Satiksmes departamenta 2018. gada budžetu var iepazīties Rīgas domes mājas lapā pasvaldiba.riga.lv sadaļā BudžetsRīgas pilsētas pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām atrodams 3. pielikumā no 8.lpp.līdz 9.lpp..

Citi jaunumi