Ziņas medijiem

Satiksmei atklāts jaunizbūvētais tilts pār Bieķēngrāvi lejtecē

2017.gada nogalē tika pabeigti Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros jaunā tilta pār Bieķēngrāvi lejtecē būvniecība un vecā tilta pār Bieķēngrāvi lejtecē atjaunošanas darbi. Abi tilti atklāti satiksmei un autovadītāju ērtībām atklāta atsevišķa josla – labā virziena uzbrauktuve uz Mūkusalas ielu.

Satiksmes organizācijas speciālisti izvērtējot satiksmes plūsmu uz jaunizbūvētā tilta pār Bieķēngrāvi lejtecē secinājuši, ka tilta izbūve un vecā tilta atjaunošana būtiski atslogo jau tā noslogoto Mūkusalas ielas satiksmes transporta mezglu. Taču skaidrāks priekšstats un satiksmes audits tiks veikts pēc pilnīgas Salu tilta kompleksa atjaunošanas, pārbūves un izbūves.  

Darbus veica SIA “Tilts”. Abu tiltu būvniecības izmaksas ir 1, 76 milj. EUR (t.sk. PVN). Kā iepriekš ziņots, šie darbi notiek KF projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta”. Projekta kopējais budžets ir 15 839 697.79 EUR (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. 9 388 273.13 EUR.

Aktivitātes tiek ieviestas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

 

Citi jaunumi