Transports / Preču piegāde

Preču piegāde Rīgā

 

Rīgas domes 08.12.2009 saistošie noteikumi Nr. 42 “Par laikposma noteikšanu transportlīdzekļu kravas iekraušanai un izkraušanai apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās” (lejupielādēt)

Ar mērķi atvieglot preču piegādes nosacījumus vietās, kur noteikts apstāšanās un stāvēšanas aizliegums, Rīgas domē ir pieņemti un 2010. gada 20. janvārī stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 42 “Par laikposma noteikšanu transportlīdzekļu kravas iekraušanai un izkraušanai apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās”.

Saistošie noteikumi paredz, ka apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās transportlīdzekļos iekraut vai izkraut kravu drīkst laika posmā no plkst. 20.00 līdz 7.00 ar nosacījumu, ja netiek traucēta pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu satiksme, proti, ja sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājs nav spiests mainīt braukšanas virzienu (joslu) vai ātrumu. Līdz šim šāda kārtība bija noteikta tikai Rīgas centra teritorijā, savukārt šie saistošie noteikumi attiecas uz visu Rīgas administratīvo teritoriju, izņemot Vecrīgu.

Papildus noteikts, ka tikai pārtikas preču iekraušanu transportlīdzekļos vai izkraušanu no tiem apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju darbības zonās drīkst veikt arī laikā no plkst. 12.00 līdz 14.00 ar nosacījumu, ja netiek traucēta pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu satiksme un transportlīdzeklis stāvēšanai ir novietots ne ilgāk par 20 minūtēm. Transportlīdzekļa salonā pie priekšējā stikla jābūt informācijai par laiku, kad transportlīdzeklis novietots.

Vecrīgā preču piegādes nosacījumus reglamentē Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums Nr.2-ir „Par transportlīdzekļu satiksmi pa gājēju un velosipēdu ielām Vecrīgas teritorijā” (skatīt sadaļā „Satiksme Vecrīgā”).

Citi jaunumi