Transports / Rekvizīti taksometru komercpārvadājumiem

Valsts nodeva speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem, norēķinu rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Swift kods: RIKOLV2X

Konta numurs: LV36RIKO0023400000000
 

Maksa par licences kartītes izsniegšanu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta norēķinu rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Swift kods: RIKOLV2X

Konta numurs: LV18RIKO0023400004010

RD iest.: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
RD. iest. adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
RD iest. kods: 213

Informējam, ka no 2021.gada 1.janvāra VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM Valsts kasē ir mainīts deponēto līdzekļu konts „Obligātā iemaksa par vieglo taksometru, ar kuru tiek veikti pārvadājumi" saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.panta desmito daļu.

Rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)
Reģistrācijas numurs: 90000010008
Konta numurs: LV17TREL813105600300B
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22XXX


Maksājuma mērķī obligāti jānorāda:

  • ­nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
  • nodokļu maksātāja pilns nosaukums;
  • taksometra (u) valsts reģistrācijas numurs, par kuru (iem) tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums;
  • kalendārais mēnesis, par kuru tiek veikts obligāto iemaksu avansa maksājums.

Naudas sods par administratīvo pārkāpumu (kas piemērots LĪDZ 01.07.2020.), Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr.90011524360
Konta Nr.: LV18RIKO0023400004010
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT: RIKOLV2X

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda lēmuma numurs, ar kuru piemērots naudas sods!
 

Naudas sods par administratīvo pārkāpumu (kas piemērots NO 01.07.2020.), Rīgas valstspilsētas pašvaldības norēķinu rekvizīti:

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr.90011524360
Konta Nr.: LV07TREL980259707700B
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda lēmuma numurs, ar kuru piemērots naudas sods!

Citi jaunumi