Par ĀMD / Par departamentu

Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu

 

Ārtelpas un mobilitātes departaments ir Rīgas domes vadošā iestāde satiksmes un transporta nozarē.

Līdz 2023.gada 31.augustam departamenta nosaukums bija "Rīgas domes Satiksmes departaments".

2024.gada 1.martā Ārtelpas un mobilitātes departamentam pievienoja Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma” ( https://www.rigasgaisma.lv )

Adrese: Rīga, Ģertrūdes iela 36, LV - 1011

Atbilstoši nolikumam Ārtelpas un mobilitātes departamenta funkcijas ir:

- satiksmes infrastruktūras objektu uzturēšanas, projektēšanas un būvniecības organizēšana izņemot luksoforu sistēmas uzturēšanu un apgaismojuma nodrošināšanu, kas nodota Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” kompetencē (satiksmes infrastruktūra šī nolikuma izpratnē ir publiskā lietojumā esošais Rīgas valstspilsētas ielu tīkls – ielas, tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, Daugavas krasta un Rīgas tiltiem piegulošo teritoriju nostiprinātās krastmalas, satiksmes organizācijas sistēmas un tehniskie līdzekļi, lietusūdens novadīšanas sistēmas – maģistrālie lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektori un sūkņu stacijas, kurās pārsūknē lietus notekūdeņus no šiem kolektoriem, caurtekas zem ielām, ielu sarkano līniju robežās esošās akas ūdens novades sistēmā lietus notekūdeņu uzņemšanai un to pievadi, kā arī citas ielu inženierbūves); 

- pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumu un pasažieru komercpārvadājumu pārraudzība, koordinēšana, kontrole; 

- satiksmes organizācijas un satiksmes drošības jautājumu, kas attiecas uz Rīgas valstspilsētas ielu tīklu, risināšana un koordinēšana atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajai ceļa pārvaldītāja kompetencei; 

- satiksmes infrastruktūras un pilsētas sabiedriskā transporta sistēmas uzturēšanas un attīstības koncepciju izstrādāšana, investīciju piesaistīšana apstiprināto koncepciju realizācijai.

Finansējums:

Ārtelpas un mobilitātes departaments tiek finansēts no Rīgas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta. Ārtelpas un mobilitātes departamentam ir tiesības ar savu darbību gūt ieņēmumus.

Departamenta direktora p.i.:

Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. Rudīte Reveliņa

Normatīvie akti par Ārtelpas un mobilitātes departamenta darbību:
(līdz 2023.gada 31.augustam departamenta nosaukums bija "Rīgas domes Satiksmes departaments")

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums (spēkā no 01.03.2024.) (lejupielādēt)

Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departamenta struktūra (20.05.2024. redakcijā) (lejupielādēt)

Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ētikas kodekss (lejupielādēt)

Rīgas domes Satiksmes departamenta Ētikas komisijas nolikums ​(lejupielādēt

Citi jaunumi