Transports / Sabiedriskais transports

Sabiedriskais transports

 

Atbilstoši  2011.gada 14. novembrī starp Rīgas domi un Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” noslēgtajam pasūtījuma līgumam  „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem sniedz Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”.

Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija 2015.gada 24.novembrī ir pieņēmusi lēmumu piešķirt Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” Reģ.Nr. 40003619950 licenci pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā uz 10 gadiem no 2016.gada 21.janvāra.

Rīgas domes loma:

- pasažieru pārvadājumu politikas mērķu noteikšana;

- satiksmes infrastruktūras uzturēšanai nepieciešamo finansu līdzekļu piešķiršana;

- braukšanas maksas apstiprināšana;

- pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmuma saimnieciskās darbības uzraudzība. 

Rīgas domes noteiktās atlaides braukšanai Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā (tramvajs, trolejbuss, autobuss) nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (lejupielādēt)

Plašāka informācija par biļešu cenām pieejama šeit

Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas 2011.gada 29.marta sēdē apstiprinātās “Pieturvietu nosaukumu piešķiršanas vadlīnijas”

NORMATĪVIE AKTI:

Likumi:

1. Autopārvadājumu likums 

2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums

Ministru kabineta noteikumi:

1. MK noteikumi Nr.435 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”;

2. MK noteikumi Nr.414 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”;

3. MK noteikumi Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā”;

4. MK noteikumi Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”.

Rīgas domes saistošie noteikumi:

5. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.89;

6. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.119.

Citi jaunumi