Ziņas medijiem

Pēc ziemas sezonas apseko jaunizbūvēto Bieķēngrāvja tiltu

Rīgas domes Satiksmes departamenta speciālisti pēc ziemas sezonas uzsākuši jaunā tilta pār Bieķēngrāvi lejtecē un vecā tilta pār Bieķēngrāvi lejtecē apsekošanu, lai pārbaudītu tehnisko stāvokli un novērtētu vizuālos trūkumus.

Pēc apsekošanas tika konstatēts, ka būvuzņēmējam jāveic garantijas saistību ietvaros atsevišķu, satiksmei nekaitīgu, defektu novēršanu. Proti, būvniekam jānoērš bruģakmens deformāciju tunelī zem tilta pie ieejas komunikāciju telpā, tāpat jānovērš nepilnības lietus ūdens kanalizācijas sistēmā. Tāpat jāveic apzaļumošanas darbi un jāpārsēj zālājs, kas sausā pavasara dēļ ir izdedzis.

Darbus veica SIA “Tilts”. Abu tiltu būvniecības izmaksas ir 1, 76 milj. EUR (t.sk. PVN). Kā iepriekš ziņots, šie darbi notiek KF projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta”. Projekta kopējais budžets ir 15 839 697.79 EUR (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. 9 388 273.13 EUR.

Aktivitātes tiek ieviestas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

 

Citi jaunumi