Ziņas medijiem

Bieķēngrāvja tiltam veic tehniskās pārbaudes

Rīgas domes Satiksmes departaments pēc jaunā tilta pār Bieķēngrāvi lejtecē un vecā tilta pār Bieķēngrāvi lejtecē satiksmes atklāšanas veicis tehniskās kvalitātes pārbaudes, lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti, kad tilta izbūves darbi tika veikti ziemas sezonā.

Atbilstoši laboratoriskajām pārbaudēm, būtiski trūkumi un defekti netika konstatēti, kuri apdraudētu satiksmes drošību. Kopš tilta atklāšanas paralēli tiek veikts satiksmes plūsmas audits, taču skaidrāks priekšstats un satiksmes audits tiks veikts pēc pilnīgas Salu tilta kompleksa atjaunošanas, pārbūves un izbūves.  

Darbus veica SIA “Tilts”. Abu tiltu būvniecības izmaksas ir 1, 76 milj. EUR (t.sk. PVN). Kā iepriekš ziņots, šie darbi notiek KF projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta”. Projekta kopējais budžets ir 15 839 697.79 EUR (t.sk. 21% PVN), no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā no attiecināmām izmaksām, t.i. 9 388 273.13 EUR.

Aktivitātes tiek ieviestas Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā  atbalsta mērķa 6.1.3. “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1. pasākuma “Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība” projekta Nr. 6.1.3.1/16/I/001 “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 1.kārta” ietvaros.

 

Citi jaunumi