Ziņas medijiem

Ierobežota satiksme uz pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka ir ierobežota satiksme uz pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā. Virzienā uz lidostu nodrošināta satiksme pa vienu braukšanas joslu, samazināts maksimālais atļautais braukšanas ātrums 30km/h, kā arī jārēķinās ar ierobežojumu transportam, kura masa pārsniedz 30 tonnas.

Satiksmes ierobežojumi nepieciešami, lai varētu veikt pārvada speciālo transportbūves inspekciju. Pārbaudes  laikā tiek veikta detalizēta pārvada konstrukciju apsekošana, pārbaudīts tā tehniskais stāvoklis, nestspēja un ekspluatācijas drošība, kā arī radušies defekti un to cēloņi.

Visiem tiltiem, satiksmes pārvadiem un tuneļiem reizi piecos gados sertificēti speciālisti veic detalizētu visu konstrukciju apsekošanu, nestspējas aprēķinus, tajās ievērtējot slodzes – pašsvars, ikdienas satiksmes slodze, gājēju slodze, projekta slodze, kustīgo slodžu dinamiskā iedarbība.

Izmantojot izstrādāto tilta konstrukcijas matemātisko modeli, tiek aprēķinātas slodžu darbības ierosinātās piepūles un pārvietojumi un noteikta tilta nestspēja un tās atbilstība “Ceļu satiksmes noteikumi” noteiktajām slodzēm un LVS EN 1991-3 noteiktajām slodzēm.

Kopumā Rīgā ir 35 tilti, 60 satiksmes pārvadi un estakādes, 14 gājēju tilti un pārvadi, 27 tuneļi. Šogad speciālās inspekcijas paredzētas 23 objektiem. Desmit transportbūves jau ir apsekotas un konstatēts, ka to stāvoklis no nestspējas viedokļa vērtējams kā atbilstošs noteiktajām slodzēm un tos var turpināt ekspluatēt.

 

Informāciju sagatavoja: Ilze Dimante,
Rīgas domes Satiksmes departamenta Sabiedrisko attiecību vadītāja, Tālr. 67012703

 

 

 

Citi jaunumi