Ziņas medijiem

Turpinās A. Deglava pārvada remontdarbi

No 20. janvāra līdz 8. martam turpināsies divu A. Deglava pārvada balstu remonts (balsti Nr. 6 un 7), pārvietojot darbu veikšanai nepieciešamo tehniku tilta otrā pusē. Darbu veikšanas laikā Braslas un Vestienas ielās ir paredzētas satiksmes organizācijas izmaiņas. Tāpat no 21. janvāra satiksmes organizācijas izmaiņas ir paredzētas arī uz A. Deglava pārvada, kur satiksme tiks organizēta pa otru pārvada pusi, nodrošinot kustību pa betona segumu, kamēr otra tilta daļai tiks veikta vecā asfalta frēzēšana un betona atjaunošanas darbi. Šie darbi uz pārvada turpināsies līdz aprīļa otrajai pusei.

Laikā no 20. janvāra līdz 3. februārim abās balstu pusēs tiks uzstādītas darbiem nepieciešamās pagaidu konstrukcijas. Kustība Braslas un Vestienas ielās tiks organizēta pa vienu joslu, regulējot to ar luksoforu.

No 4. februāra līdz 1. martam tiks veikts tilta konstrukciju remonts, kura laikā divu joslu kustība tiks atjaunota, bet autovadītājiem jārēķinās, ka būs joslu sašaurinājums. Darbu laikā tiks veikta pārvada balstu bojātā betona demontāža, laidumu remonts un balsta konstrukciju apbetonēšana.

Savukārt no 2. līdz 8. martam tiks demontētas pagaidu konstrukcijas. Šajā laikā otro reizi tiks uzstādīts luksofors un transportlīdzekļu kustība notiks pa vienu joslu.

Uz A. Deglava pārvada satiksme vienā tilta pusē tiks organizēta no 21. janvāra pulksten 05:00 un turpināsies līdz aprīļa otrajai pusei.

A. Deglava pārvada remontdarbus pilnībā plānots pabeigt 2021. gada vasarā.

Aicinām transportlīdzekļu vadītājus sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.

Citi jaunumi