Ziņas medijiem

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par bedru likvidēšanu un ielu tīrīšanu

BEDRU LABOŠANA

Kādēļ pavasarī pastiprināti veidojas bedres?

Ielu seguma ekspluatācijas laikā noveco esošā asfaltbetona saistviela (bitumens). Ar laiku tas kļūst cietāks un trauslāks, kā rezultātā asfaltbetons zaudē elastību un sāk veidoties plaisas. Mitros laikapstākļos plaisās iekļūst ūdens, kas zemā gaisa temperatūrā sasalst. Ņemot vērā, ka ūdens sasalšanas un atkušanas laikā mainās tā tilpums, pakāpeniski šīs plaisas kļūst lielākas un pastiprinās ūdens iekļūšana ielas konstrukcijā, kā rezultātā veidojas bedres. Katrs nākamais šāds temperatūras svārstību cikls plaisas ik reizi palielina. Ielas segums kļūst neviendabīgs un no tā ir viegli izraut sākumā sīkas, bet vēlāk jau arvien lielākas asfalta daļiņas. Līdz ar to apstākļos, kad gaisa un seguma temperatūra svārstās ap 0O C un ir liels nokrišņu daudzums, bedru veidošanās process var noritēt ļoti strauji.

Vai bedru remonts tiek veikts arī mainīgos laikapstākļos un atkusnī?

Laikapstākļos, kad gaisa temperatūra ir ap nulli, satiksmei bīstamās bedres pastiprināti tiek labotas ar aukstā asfalta ieklāšanas tehnoloģiju. Tā ir vienīgā bedru remonta tehnoloģija, ko var izmantot neatkarīgi no laika apstākļiem, arī tad, kad gaisa temperatūra ir zem nulles. Pirms aukstā asfaltbetona ieklāšanas bedre maksimāli tiek iztīrīta un nosusināta, pēc tam ieklāts aukstais asfaltbetons un veikta pieblietēšana. Šo darbu galvenais mērķis ir novērst satiksmei bīstamas situācijas.

Kad tiks sākts plašāks bedru remonts?

Pavasarī, kad diennakts vidējā temperatūra būs virs +5o C, tiks sākts masveida bedru remonts ar ierastajām tehnoloģijām, kurām ir ievērojami ilgāks kalpošanas laiks – karsto asfaltu un asfalta vienlaiduma ieklāšanu, kas ļauj saremontēt ne vien satiksmei bīstamās bedres, bet arī novērst mazāka izmēra defektus. Bedrīšu remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā atbilstoši ielu uzturēšanas kategorijām. Ar ielu dalījumu kategorijās iespējams iepazīties šeit:

https://www.rdsd.lv/informacija/informacija-par-ziemas-uzturesanu/ielu-uzturesanas-kategorijas

Cik ātri tiek veikts bedru remonts?

Ielu uzturēšanas normatīvi nosaka termiņus, ka pēc informācijas saņemšanas satiksmei bīstamo bedru remonts ir jāveic trīs stundu laikā vai arī šajā posmā tās attiecīgi jānorobežo. Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas bedres, kuru izmērs ir lielāks par 0,1 m² un tās ir dziļākas par pieciem centimetriem.

Kur ziņot par bedru veidošanos?

Lai operatīvi novērstu satiksmei bīstamās bedres, aicinām transportlīdzekļu vadītājus ziņot Satiksmes vadības centam, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni – 80003600.

Cik daudz bedru šogad ir salabots un kādas ir izmaksas?

Šogad Rīgas ielās salaboto bedru kopējā platība ir 5 133 m2*, kas izmaksājis EUR 261 480 (ar PVN).

*līdz 28. februārim.

Kā tiek noteikts paveiktā darba apjoms?

Ielu uzturētāji katru rītu līdz pulksten 09:00 nodod par iepriekšējo diennakti paveikto darbu apjomu, ko caurskata un pieņem atbildīgie būvinženieri, veicot arī kontrolpārbaudes, lai pārliecinātos, ka nodotais darbu apjoms atbilst faktiski izpildītajam.

Cik bieži tiek veikta bedru apsekošana Rīgas ielās?

Bedru apsekošanas biežums ir atkarīgs no ielas kategorijas. Pirmās kategorijas ielas tiek apsekotas vismaz reizi nedēļā, otrās kategorijas ielas – reizi divās nedēļās, savukārt trešās kategorijas ielas – reizi mēnesī. Pavasarī, kad sākas atkusnis un pastiprināti veidojas bedres, to apsekošana tiek veikta biežāk.

Kā pavasarī notiek bedru labošana uz ielām ar grants segumu?

Grants seguma ielas pamatnei atkūstot un pārmitrinoties, ievērojami samazinās tās nestspēja. Lai novērstu šo ielu seguma pasliktināšanos, var tikt ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Uzlabot grants seguma ielu stāvokli ir iespējams tikai tad, kad tās pilnībā apžūst. Pretējā gadījumā, uzbraucot uz pārmitrināta, nestspēju zaudējušas ielas ar smago uzturēšanas tehniku, to segumu var sabojāt vēl vairāk.

IELU TĪRĪŠANA

Kāpēc pavasarī Rīgas ielās ir tik daudz netīrumu?

Pēc ziemas sezonas līdz ar sniega kušanu uz brauktuvēm sakrājas netīrumi, tostarp arī smiltis, kuras ziemā izmantotas ietvju kaisīšanai. Jāņem vērā, ka ziemas sezonā regulāra ielu brauktuvju attīrīšana no netīrumiem netiek veikta, jo šajā laikā notiek ziemas uzturēšanas darbi – sniega tīrīšana un brauktuvju apstrāde ar pretslīdes materiāliem.

Kad tiks uzsākta ielu tīrīšana?

Tuvāko 2-3 nedēļu laikā tiks uzsākti brauktuvju malu attīrīšanas darbi, kuru laikā tiks novākts vairums netīrumu un smilšu. Šis process ir daļēji mehanizēts, jo atsevišķās vietās brauktuvju malu attīrīšana ir jāveic ar lāpstām. Ielu tīrīšana un putekļu savākšana ar vakuuma iekārtām jeb tā sauktā “mitrā tīrīšana” tiks uzsākta, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra būs stabili virs nulles. Pretējā gadījumā var veidoties situācija, kad, pēc ielas mitrās tīrīšanas uznākot salam, brauktuves var spēcīgi apledot. Plānots, ka šogad pilnvērtīga brauktuvju tīrīšana tiks uzsākta marta otrajā pusē, un pēc tam tā tiks veikta 3-5 reizes nedēļā.

Kādā secībā tiks veikta ielu tīrīšana?

Pēc visu maģistrālo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšanas no smiltīm, smilšu un netīrumu savākšanas darbi tiks veikti arī rajona nozīmes ielās. Sakoptas tiek arī sabiedriskā transporta pieturvietas un lietus ūdens pieņēmēji.

Vai brauktuvju tīrīšanas laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem?

Ielu uzturētājiem ir uzdots darbus veikt tādā laikā, lai maksimāli netiktu traucēta satiksmes plūsma, piemēram, tīrīšanas darbi uz maģistrālajām ielām pamatā netiek organizēti rīta stundās un pēcpusdienā. Iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem, darbi tiks organizēti arī nakts stundās. Tāpat ielu tīrīšanas darbu veikšanai var tikt uzstādīti informatīvi plakāti un ceļa zīmes, kas brīdina par pagaidu apstāšanās un stāvēšanas aizliegumiem.

Kā tiks ierobežota putekļu izplatīšanās no grants seguma ielām?

Lai mazinātu putekļu izplatību, tiek veikta grants seguma ielu apstrāde ar putekļu absorbentu – kalcija vai nātrija hlorīdu. Šī tehnoloģija paredz, ka vispirms tiek veikta grantēto ielu seguma virskārtas uzirdināšana, bet pēc tam tur tiek iestrādāts kalcija vai nātrija hlorīds, kas piesaista gaisa mitrumu un ievērojami samazina putekļu izplatīšanos gaisā. Iestrādātā materiāla darbības laiks ir no trīs līdz sešiem mēnešiem, ko ietekmē satiksmes intensitāte, laika apstākļi un citi faktori. Grants ielu apstrādi paredzēts sākt maijā, kad šo brauktuvju segumi būs pilnībā apžuvuši, tomēr labvēlīgu laikapstākļu gadījumā šie darbi var tikt ieplānoti arī agrāk.

Kur tiek nogādāti no ielām savāktie putekļi un netīrumi?

Tos nogādā uz oficiālām izgāztuvēm.

Kas no putekļiem un grants attīrīs ietves?

Pašreizējais regulējums nosaka, ka ietvju attīrīšana ir jāveic pieguļošo īpašumu apsaimniekotājiem.

 

 

Citi jaunumi