Ziņas medijiem

Saistībā ar Austrumu maģistrāles 1. kārtas būvniecību spēkā stājušās satiksmes organizācijas izmaiņas

Austrumu maģistrāles 1. kārtas būvniecības laikā no 22. maija līdz 15. decembrim tiek slēgta transportlīdzekļu satiksme Madonas ielā posmā no Braslas ielas līdz ēkai Madonas ielā 10A, kā arī G. Zemgala gatvē posmā starp Ieriķu ielu un Dzelzavas ielu.

 

Tāpat transportlīdzekļu satiksme tiks ierobežota Vaidavas ielā posmā no Dzelzavas ielas līdz Ieriķu ielai – ielas braucamā daļa no divām joslām tiks samazināta uz vienu, abas malējās joslas atvēlot sabiedriskajam transportam, respektīvi, Vaidavas ielā tiks izveidota vēl viena sabiedriskā transporta josla, kurā sabiedriskais transports pretējā virzienā kursēs no Kastrānes un Ieriķu ielām uz Dzelzavas ielu.

Sabiedriskā transporta pieturvieta “Stārķu iela” G. Zemgala gatvē tiks slēgta, kā arī Vaidavas ielā (jaunais virziens) tiks pārnesta pieturvieta “Ūnijas iela”. Tāpat būvniecības laikā tiks slēgtas šajā ielas posmā esošās autostāvvietas.

Austrumu maģistrāles trūkstošā posma būvniecība ir viens no pēdējo gadu vērienīgākajiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajiem satiksmes infrastruktūras projektiem Rīgā, kura kopējās būvniecības izmaksas ir 37,8 miljoni eiro. Austrumu maģistrāles izbūve nodrošinās Rīgas centra apbraukšanas iespējas un no kravas transporta atslogos Rīgas vēsturisko centru un Purvciema apkaimi (Dzelzavas iela, Gustava Zemgala gatve, Ieriķu iela). Satiksmes infrastruktūras projekta būvniecību plānots pabeigt līdz 2023. gada jūnijam.

Projektā plānots izbūvēt vienotu pārvadu pār Ieriķu un Dzelzavas ielām 605 metru garumā, pārbūvēt objektam piegulošās ielu brauktuves, kā arī izveidot vienlīmeņa ielu un divlīmeņu satiksmes mezglus. Austrumu maģistrāles 1. kārtas izbūve paredz taisnvirzienā virzīt satiksmi no Braslas ielas uz Gustava Zemgala gatvi. Izbūvējot objektu, tiks paredzēta infrastruktūra arī gājējiem un velobraucējiem. Savukārt, domājot par nākotnes perspektīvām, Dzelzavas ielas apkārtnē tiks izbūvētas papildu sabiedriskā transporta pieturvietas. Satiksmes infrastruktūras projekta būvniecību plānots pabeigt līdz 2023. gada jūnijam.

Projekta 3D video ir iespējams aplūkot šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=jVC_1x3H_aY&ab_channel=SatiksmesDepartaments

Ņemot vērā projekta mērogu, Rīgas domes Satiksmes departaments (RDSD) aicina iedzīvotājus pret būvdarbiem izturēties ar sapratni un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.

Austrumu maģistrāles 1. kārtas būvniecības izmaksas posmā no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai ir EUR 37 873 029,78. Projekta izbūvi veic piegādātāju apvienība “ACB, TILTS”, kuru veido ceļu būvniecības sabiedrība AS “A.C.B.” un tiltu būvniecības sabiedrība SIA “Tilts”.

Austrumu maģistrāles 1.kārta tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas ielas līdz Staiceles ielai” (Nr.6.1.3.1/19/I/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 40 879 322.11 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 23 016 338.99 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 812 341.38 EUR (3 % no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 3 249 365.51 (12 % no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 13 801 276.23 EUR.

Citi jaunumi