Ziņas medijiem

Pastiprināti tiek veikti uzkopšanas darbi gājēju pāreju zonās

Rīgas domes Satiksmes departaments pievērsis papildu uzmanību pilsētas gājēju pāreju zonu uzkopšanai, kuras satiksmes mierināšanas nolūkos ir aprīkotas ar gumijas atdurēm un stabiņiem.

Rīgā ielu brauktuvju uzkopšana notiek mehanizēti ar specializētu tehniku, kas ir aprīkota ar vakuuma putekļu novākšanas iekārtām, tomēr izmēru dēļ tās nav piemērotas minēto zonu tīrīšanai. Šajā pavasarī gājēju pārejas, kuras aprīkotas ar satiksmes mierināšanas elementiem, tika sakoptas manuāli, tomēr jūnija pirmajā pusē tika uzsākti atkārtoti šo zonu tīrīšanas darbi.

Paralēli šiem darbiem tiek organizēta arī zāles nopļaušana – vietās, kur atbilstoši saistošajiem noteikumu, to jāveic Satiksmes departamentam. Pašlaik zāles pļaušana vēl nav pabeigta teritorijās pie tiltiem un satiksmes pārvadiem. Tomēr tuvāko dienu laikā to plānots izdarīt.

Lai operatīvi nodrošinātu dažādus ar ielu uzturēšanu saistītus darbus un novērstu potenciāli bīstamu situāciju veidošanos, pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot Satiksmes vadības centram (SVC), zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 80003600. SVC speciālisti informāciju nodod ielu uzturētājiem, kuri dodas uz notikuma vietu un veic nepieciešamos uzturēšanas darbus. Katrs zvans ir novērsta potenciāli bīstama situācija uz Rīgas ielām. Tādēļ Satiksmes departaments augstu vērtē iedzīvotāju iesaisti un priekšlikumus.

Citi jaunumi