Ziņas medijiem

Aicinām iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus

Rīgas domes Satiksmes departaments informē, ka tiek plānots izsludināt publisko iepirkumu ielu un ceļu projektēšanas darbiem trīs objektos:

1.  Talsu ielas seguma atjaunošana posmā no Bāriņu ielas līdz Nometņu ielai;

2.  Grostonas ielas seguma atjaunošana (posmā no Sporta ielas līdz Jāņa Dīkmaņa ielai) un Grostonas ielas ietves izbūve gar Grostonas ielu 1 un Sportu ielu 9.

Seguma atjaunošanas darbiem tiek plānota būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ceļu un ielu seguma atjaunošana vienkāršotajam projektam, neparedzot ceļa parametru un elementu pārbūvi.*

3.  Upesgrīvas ielas infrastruktūra:

*  Upesgrīvas ielas seguma atjaunošana un ietvju paplašināšana (posmā no Mežotnes ielas līdz Kantora ielai);

* Upesgrīvas ielas un Kantora ielas krustojuma pārbūve;

* Ietves izbūve Upesgrīvas ielā (posmā no Kantora ielas līdz Rīgas pilsētas robežai).

 

Veiksmīga projekta norises gaitas nodrošināšanai, aicinām iesaistīties NVO un iedzīvotājus, iesūtot priekšlikumus un viedokļus līdz 11.02.2022. uz e-pastu sd@riga.lv  vai/un elina.dubinina@riga.lv.

*Atbilstoši 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3. daļas 64.1 6. punktā minētajam

Citi jaunumi