Ziņas medijiem

Izsludināts konkurss par Jorģa Zemitāna tilta pārbūvi un apspriede par Vanšu tilta būvprojekta izstrādi un pārbūvi

Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments izsludinājis atklātu konkursu par Jorģa Zemitāna tilta pārbūvi un apspriedi ar piegādātājiem par Vanšu tilta būvprojekta izstrādi, pārbūvi un autoruzraudzību.

Atklāta konkursa kārtībā plānots atrast būvnieku, kurš veiks Jorģa Zemitāna tilta pārbūvi. Darbus plānots sākt šī gada būvsezonas ietvaros. Darbu izpildei plānots atvēlēt astoņpadsmit mēnešus. Plānots, ka finanšu avots būvniecības realizācijai, tiks saņemts no pašvaldības budžeta un investīciju programmas.

Šobrīd arī ir izsludināta apspriede ar piegādātājiem projektam “Vanšu tilta būvprojekta izstrāde, pārbūve un autoruzraudzība”. Apspriedes mērķis ir nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Iepirkumu plānots izsludināt pēc apspriedes noslēgšanās un saņemto priekšlikumu izskatīšanas.

Līguma izpildes termiņš šobrīd ir provizorisks, nosakot, ka būvprojekta izstrādei atvēlētais laiks ir ne ilgāks kā divpadsmit mēneši, savukārt būvdarbu izpildes termiņš - ne vairāk kā divdesmit četri mēneši.

Vanšu tilta pārbūvi veiks pēc būvniecības veida “projektē un būvē” (design and build), kas paredz projektēšanas darbu un būvdarbu apvienošanu. Attiecīgi Vanšu tilta projektēšanu un būvniecību veiks viens būvnieks, kas tiks izraudzīts atklāta konkursa kārtībā.

Pirms minēto darbu veikšanas bija nepieciešams sagatavot Vanšu tilta būvprojektu minimālā sastāvā, kas arī ir paveikts. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” termins “būvprojekts minimālā sastāvā” ir nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai*.

Departaments norāda, ka pērn norisinājās Vanšu tilta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, kuras ietvaros veikta tilta galvenā inspekcija, pārbaudot tilta konstrukciju drošumu, izveidota tilta skice ar būvapjomiem un risinājumiem, kas nepieciešami, lai varētu izsludināt “projektē un būvē” iepirkumu.

Konkursā par Jorģa Zemitāna tilta pārbūvi pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 17. jūnija plkst. 10.00, savukārt jautājumus vai komentārus par Vanšu tiltu pirms iepirkuma izsludināšanas var iesniegt līdz 3. jūnija dienas beigām.

Plašāk informācija par izsludināto konkursu un apspriedi pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.

https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi

 

Autors: Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļa

 

Citi jaunumi