Normatīvie dokumenti

Rīgas domes Satiksmes departaments savā darbībā vadās pēc šādiem galvenajiem normatīvajiem dokumentiem:

Likumi:
 
”Par pašvaldībām” (lejupielādēt)

„Ceļu satiksmes likums" (lejupielādēt)

„Būvniecības likums” (lejupielādēt)

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums” (lejupielādēt)

Rīgas domes nolikumi:

Rīgas domes nolikums nr. 35 "Rīgas domes Satiksmes departamenta nolikums" (lejupielādēt)

Rīgas domes saistošie noteikumi:

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums (lejupielādēt)

Rīgas domes saistošie noteikumi nr. 106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi"(lejupielādēt)

Rīgas domes Satiksmes departamenta rīcības programmas:

Sabiedriskā transporta attīstības koncepcija (2005. - 2018.g.) (lejupielādēt)

Velosatiksmes attīstības koncepcija (2015. - 2030.g.) (lejupielādēt)

Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss (lejupielādēt)

Rīgas domes Satiksmes departamenta ētikas komisijas nolikums (lejupielādēt)

Citi jaunumi