Remontdarbi

Saskaņā ar Transporta būvju komisijas lēmumu visiem darbiem Rīgā, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu vai transporta būvju elementu aizņemšanu, remontdarbu veicējam ir jāsaņem darbu veikšanas atļauja, ko izsniedz Rīgas domes Satiksmes departaments.
Šajā sadaļā piedāvājam Jums iespēju iepazīties ar informāciju par visiem Rīgā notiekošajiem remontdarbiem ielu teritorijā, kā arī transporta būvju elementu aizņemšanu.
Šajā sadaļā ir pieejama informācija par remontdarbiem laika periodā no 08.01.1900 līdz 30.12.2024.

Citi jaunumi