Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Seguma atjaunošana Ģertrūdes ielā posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai

Citi jaunumi