Projekti / Būvobjekti, kuros darbi pašlaik notiek / Ģertrūdes ielas a posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai seguma atjaunošana

Citi jaunumi