Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


09.11.2022: Objekta "Velojoslas ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnavu ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai" būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība
Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2022/49
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.11.2022. plkst. 10.00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/91563


19.10.2022: Būvuzraudzība luksoforu objektu izbūvei un luksoforu elektroenerģijas pieslēgumu izbūvei
Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2022/46
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.11.2022. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/90422


29.09.2022: Satiksmes organizācijas dislokācijas shēmu izstrāde
Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2022/40
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.10.2022. plkst. 11.00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/89363

Citi jaunumi