Iepirkumi un Izsoles / Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

Iepirkumi, kuru piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 eiro, un iepirkumi, kuru būvdarbu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 20 000 eiro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 eiro


01.06.2023. Taisnās ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Maskavas ielas līdz Jāņogu ielai​

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2023/20
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.06.2023. plkst. 09:00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102455


31.05.2023. Būvmateriālu testēšana​

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2023/19
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.06.2023. plkst. 10:00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102375


26.05.2023. " Būvuzraudzība Hipokrāta ielas un Malienas ielas krustojuma pārbūvei un Kvēles ielas posma no Malienas ielas līdz Palsas ielai izbūvei"

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2023/9
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.06.2023. plkst. 10:00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102170


08.05.2023. Asfaltbetona testēšana​

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2023/12
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 19.05.2023. plkst. 10:00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/100835


28.03.2023. Objekta "Veloceļa izbūve un seguma atjaunošana Turgeņeva ielā, Rīgā" būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība

Iepirkuma identifikācijas numurs: RDSD 2022/59
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.04.2023. plkst. 10:00
Konkursa dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/94105


Citi jaunumi