Iepirkumi un Izsoles / Sarunu procedūras

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā organizētās sarunu procedūras


Šobrīd nenotiek sarunu procedūras


Citi jaunumi