Iepirkumi un Izsoles / Sarunu procedūras

Rīgas domes Satiksmes departamentā organizētās sarunu procedūras


Šobrīd nenotiek sarunu procedūras


Citi jaunumi