Eiropas Savienība / Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

Eiropas Sociālā fonda projekts "Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" materiāli un psiholoģiski atbalsta tos cilvēkus, kuri ilgstoši ir palikuši bez darba un iztikas līdzekļiem.

Šādi Rīgas iedzīvotāji  tiek iesaistīti pilsētas pašvaldības teritoriju tīrīšanā un kapsētu publiskās teritorijas uzkopšanā. Par šo darbu veikšanu projekta dalībnieki saņem  150 EUR mēnesī. Papildus tam stipendiātiem tiek iegādāts inventārs.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu starp Rīgas domes Satiksmes departamentu un Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālo filiāli, 2016.gadā departamentā ir nodarbināti  20 bezdarbnieki, kuri saņem ikmēneša stipendiju  150 EUR, ja nostrādātas visas mēneša darba dienas.

Citi jaunumi