Eiropas Savienība / Personalizētā transporta plānošana

Projektā Personalizēta ceļojumu plānošana riteņbraucējiem PTP-Cycle izmantotā metodoloģija šobrīd tiek testēta visās projekta partnerpilsētās- Rīgā, Ļubļjanā, Antverpenē, Burgos un Londonas Griničas un Haringejas rajonos. Pēc pirmajiem secinājumiem tiek veiktas nelielas korekcijas metodoloģijas pielietojumā un darbs ar iedzīvotājiem turpināsies līdz pat rudenim, vairāk pievēršot uzmanību tām iedzīvotāju grupām, kuras ir atvērtas savu pārvietošanās paradumu maiņai. 

Projekta „Personalizēta ceļojumu plānošana riteņbraucējiem PTP-Cycle” ietvaros tiek  piedāvāta virkne bezmaksas pakalpojumu tām pašvaldībām, uzņēmumiem, augstskolām, kuras vēlas mudināt savus iedzīvotājus/darbinieku/studentus ikdienā vairāk lietot riteņus. 

Lai palīdzētu labāk izprast ieguvumus, kurus sniedz personalizētas ceļojumu plānošanas metodoloģijas izmantošana, kā arī varētu izveidot savu programmu pašiem, aicinām iepazīsties ar pakalpojumu klāstu projekta oficiālajā mājas lapā sadaļā „Mentoring Programme” vai lejuplādējot šeit! 


Materiāli:

Apmācības rokasgrāmata - Kā sniegt labus pārvietošanās padomus: (lejupielādēt)

Līderu resursu pakete: (lejupielādēt)

Rīgas info karte: (lejupielādēt)

Metodika - Pamatnostādnes par PTP projekta izstrādi un īstenošanu dzīvojamā vidē, darbavietās un augstskolās: (lejupielādēt)

PTP-Cycle projekta noslēguma ziņojums (lejupielādēt)

PTP-Cycle informatīvais izdevums Nr. 6 2016 gada marts (lejupielādēt)


Fakti un publikācijas medijos:


Pašvaldībām bija iespēja iepazīties ar Rīgā īstenotu projektu par personalizēto pārvietošanos:

Rīgas dome ir īstenojusi Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu par riteņbraukšanas un kājāmiešanas veicināšanu pilsētā un ar savu pieredzi dalījās ar pašvaldībām, kuras pieteicās seminārā.

Seminārā iepazīstinājām ar projekta  „Personalizēta ceļojumu plānošana riteņbraucējiem” (PTP-Cycle) mērķi, priekšrocībām un gūto pieredzi.

Projekts īstenots pirmo reizi Latvijā, izmantojot Londonā izstrādātu metodoloģiju, proti, tiešo komunikāciju ar iedzīvotājiem! Tas nozīmē, ka speciāli apmācīti konsultanti uzrunāja iedzīvotājus, dodoties pie viņiem uz mājām, un pasākumos. Tāpat tika uzrunāti studenti augstskolās, piedāvājot informāciju par pārvietošanās iespējām ar velosipēdu, sabiedrisko transportu, vai kājām.

Informatīvie materiāli:

 1. Anketa universitātēm
 2. Anketa mājsaimniecībām
 3. Anketa pasākumiem
 4. Rokasgrāmata darbam uz vietas
 5. Darbības jomas noteikšana un sagatavošanās darbam uz vietas
 6. Darbības jomas noteikšana
 7. Reģistrācijas veidlapa apmeklējumiem mājās
 8. PTP darbs uz vietas Apmācības rokasgrāmatu veidnes
 9. Pastkartes par nesaņemtu PTP sūtījumu
 10. Apmācības rokasgrāmata uz vietas strādājošajiem darbiniekiem
 11. Konsultantu apmācība
 12. PTP universitātēs

 

Citi jaunumi