Eiropas Savienība / Satiksmes pārvads pār dzelzceļu pie Brasas stacijas

28.08.2023 ir parakstīta vienošanās starp Rīgas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas realizēšanu ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma palīdzību.

Projekta „Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas” mērķis ir samazināt sastrēgumus uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst infrastruktūras pārrāvumus esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā. To panākt paredzēts izveidojot radiālo savienojumu starp diviem pilsētas lokiem, Pilsētas loku - ko veido Austrumu maģistrāle un Centra loku - ko veido Skanstes iela, kas ļaus mazināt transporta slogu uz pilsētas maģistrālajiem pārvadiem un ielām, nodrošinot tranzīta plūsmu maršrutu no VIA BALTICA ziemeļu ievada pilsētā un tā savienojumu ar Austrumu maģistrāli no vienas puses un ostas termināliem no otras puses kā diviem TEN-T elementiem.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā ir sasniedzami uzraudzības rādītāji (Izmaksu-ieguvumu analīze nodaļa 1.1. un 4.2.):

1) rezultāta rādītājs – līdz 2023.gada 31.decembrim vidējais transportlīdzekļa aizkavējuma laiks samazināts no 0,89 līdz 0,67 minūtēm (samazinājums vidēji par 24,36 %);

2) iznākuma rādītājs – līdz 2023.gada 31.decembrim izbūvēto pārvadu kopējais garums sasaistei ar TEN-T tīklu šī projekta ietvaros būs 0,122 km.

Brasas pārvadam pilsētas maģistrālo ielu struktūrā ir nozīmīga loma veicot savstarpējo Pilsētas un Centra loku savienošanas funkciju. Brasas tilts spēlē nozīmīgu lomu TEN-T autoceļu tīkla savienošanā ar TEN-T jūras ostas termināļiem, kā arī ar pilsētas rūpnieciskajām teritorijām saistītās kravas transporta satiksmes novirzīšanai prom no lielu sabiedrisku objektu tuvumā esošām ielām uz pilsētas maģistrālo ielu tīklu – Austrumu maģistrāli.

Veicina nepārtrauktu satiksmes dalībnieku pārvietošanos pa Austrumu maģistrāli / pilsētas loku un pa radiālo savienojumu posmā no Skanstes/Duntes ielas līdz G.Zemgala gatvei un otrādi.

Pārbūvējamos autoceļa posmos ir iesniegti inženierkomunikācijas infrastruktūras īpašnieka apliecinājumi, ka pārbūvējamā ceļa posmā esošās inženierkomunikācijas piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām nav plānotas pārbūvēt, ietekmējot veiktos kapitālieguldījumus.

 

Līgums paredz veikt projekta „Satiksmes pārvada pār dzelzceļu pie Brasas stacijas” izbūvi un ES Kohēzijas fonda finansējuma piesaisti. Līguma summa ir  16  miljoni eiro, no tiem 11.85 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma,  418 tūkstošus – no valsts budžeta dotācijas, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

 

Citi jaunumi