Pakalpojumi / Projektēšanai un būvniecībai / Satiksmes organizācijas saskaņošana publisku pasākumu laikā

  SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SASKAŅOŠANA PUBLISKU PASĀKUMU LAIKĀ

Normatīvie akti:

Ceļu satiksmes likums, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums un citi normatīvie akti

Izsniedzējs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļa.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Iesniegums – DOCX / PDF

2) Satiksmes maršruta un SOTL izvietojuma shēma.

3) Citi dokumenti pēc pieprasījuma.

Pieprasīšanas / saņemšanas kanāls:

  • Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 606.kabinetā, iesniedzot iesniegumu, izstrādāto satiksmes maršruta un SOTL shēmu. Iesniegumu un shēmu var nosūtīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam pa pastu  uz adresi: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 vai nosūtīt uz e-pasta adresi: amd@riga.lv.
  • Pakalpojumu var saņemt klātienē (iepriekš sazinoties pa tālr. 67012810 vai pa tālr. 67012748) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 502.kabinetā vai saskaņotā shēma tiek nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi. 

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

Mēneša laikā

 Informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes​ departaments,
sniedzot pakalpojumu
“Satiksmes organizācijas saskaņošana publisku pasākumu laikā”

Pārzinis datu apstrādei - Rīgas valstspilsētas pašvaldība (iestāde - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments), adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, elektroniskā pasta adrese: amd@riga.lv.

Datu aizsardzības speciālists - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Apstrādājamie dati – datu subjekta dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta, elektroniskā pasta adrese).

Jūsu Datu apstrādes mērķis – pārraudzīt jautājumus, kas saistīti ar satiksmes slēgšanu un satiksmes organizācijas izmaiņām sakarā ar objektu uzturēšanas un būvniecības darbu izpildi ielu tīklā, sabiedriskajiem pasākumiem, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu.

Tiesiskais pamats Jūsu datu apstrādei – Pašvaldību likums, Ceļu satiksmes likums, likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumi Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, Ministru kabineta 02.06.2015. noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi.

Datu saņēmēji – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centrs, Rīgas pašvaldības policija, RP SIA “Rīga satiksme, Valsts policija, LR Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, VSIA “Latvijas valsts ceļi”, tiesībaizsardzības iestādes.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus – netiks sniegts pakalpojums.

Nav paredzēta Jūsu datu nosūtīšana uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju.

Jūsu Dati tiks glabāti 5  gadus. 

Jums kā Datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt saviem datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu, kā arī atsaukt vai iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcijā, Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.

Citi jaunumi