Eiropas Savienība / Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve 2.kārta / Publikācijas

Publikācijas

Paziņojumi presei

Publikācijas

 

10.09.2018 FAKTU LAPA: Uzsākti vērienīgi remontdarbi Salu tilta kompleksā

10.12.2018 FAKTU LAPA: Izdarīts vairāk nekā plānots

10.03.2019 FAKTU LAPA: Ziemas sezonā būvdarbi uz Salu tilta kompleksa netika pārtraukti

15.07.2019 FAKTU LAPA: Darbi norit visos četros objektos

15.10.2019 FAKTU LAPA: Lielākā daļa būvdarbu noslēgušies

20.12.2019 FAKTU LAPA: Būvdarbi uz Salu tilta noslēgušies

09.03.2020 FAKTU LAPA: Objekts nodots Rīgas domei

20.06.2020 FAKTU LAPA: Objekts pieņemts ekspluatācijā

14.09.2020 FAKTU LAPA: Notiek gatavošanās Salu tilta 2. kārtai

21.12.2020 FAKTU LAPA: Sākas darbi pie Salu tilta 2. kārtas

31.03.2021 FAKTU LAPA

29.06.2021 FAKTU LAPA

27.09.2021 FAKTU LAPA

24.12.2021 FAKTU LAPA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salu tilta pārbūves 2. kārta tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana , pārbūve un izbūve, 2. kārta” (Nr. 6.1.3.1/17/I/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 24296189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16537860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583689.18 EUR (3 % no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2334756.76  EUR (12 % no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4839882.95 EUR.

 

 


Citi jaunumi