Eiropas Savienība / Īstenotie ES fondu līdzfinansētie projekti / Augusta Deglava ielas rekonstrukcija

2008. gadā noslēdzās būvniecība Augusta Deglava ielas turpinājumam no Baltinavas ielas līdz Lubānas ielai ar rotācijas apli. Ielas rekonstrukcija tika veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

‍Šīs ielas izbūve ir nozīmīga Rīgas satiksmes infrastruktūras uzlabošanai, jo tādejādi Augusta Deglava ielā no Tallinas ielas līdz pat Rīgas robežai transportlīdzekļu satiksmei ir nodrošinātas četras braukšanas joslas. Iepriekš Augusta Deglava iela, nedz tās pieslēgums Lubānas ielai nebija piemērots maģistrālai satiksmes plūsmai. Iela bija pārāk šaura, un autovadītājiem bija problemātiski no Augusta Deglava ielas iekļauties satiksmes plūsmā pa Lubānas ielu.

‍Rekonstrukcijas laikā pa jaunu trasi ir izbūvēts Augusta Deglava ielas turpinājums no Baltinavas ielas līdz Kaivas ielai. Lai autovadītāji varētu ērti nokļūt gan uz Lubānas ielu, gan uz Kaivas ielu, ir izbūvēts arī rotācijas aplis ar pieslēgumiem Augusta Deglava ielai, Lubānas ielai un Kaivas ielai. Tāpat ir paplašināta Lubānas iela no rotācijas apļa līdz pilsētas robežai, izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, jauns ielas apgaismojums, ierīkotas četras jaunas labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī Augusta Deglava ielā ir izbūvēts no gājēju ietves un brauktuves atdalīts veloceliņš.

Citi jaunumi