Eiropas Savienība / Īstenotie ES fondu līdzfinansētie projekti / Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un vadības apakšsistēmas izveide

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 2008. gadā tika pabeigta realizācija projektam “Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide”.

‍Projekta realizācijas ietvaros tika veikta luksoforu objektu rekonstrukcija, jaunu luksoforu objektu projektēšana un būvniecība, neregulējamo gājēju pāreju aprīkošana ar luksoforiem, sakaru līniju projektēšana un būvniecība, kā arī paplašināta luksoforu vadības apakšsistēma.

‍Luksoforu sistēmas modernizācijas laikā vecā parauga luksofori tika pakāpeniski aizvietoti ar jauniem ekonomiskiem luksoforiem, kas novērš efektu, kad saules stari atstarojas neiedegtā gaismas signālā un šķiet, ka tas ir iedegts. Jauno luksoforu darbība ir skaidri saskatāma pat spilgtā saulē.

‍Savukārt ar luksoforu vadības sistēmas palīdzību Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes vadības centrā automātiski ar datora palīdzību nonāk informācija par luksoforu darbību Rīgas pilsētā. Arvien vairāk ieviešot tehnoloģiski jaunus luksoforus un pieslēdzot tos luksoforu vadības apakšsistēmai, Satiksmes vadības centrā tehnoloģiski paveras arvien plašākas iespējas regulēt pilsētas luksoforu darbību atbilstoši satiksmes plūsmai, kā arī ir iespējams ar datora palīdzību savlaicīgi konstatēt, kuriem luksoforiem ir nepieciešams remonts.

Citi jaunumi